დღე : 26
ღამე : 15
კონტაქტი

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა

                                            

                        

 

Facebook Logo PNG Images | FB Icons PNG For Free Download - Pngtree

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ოფიციალური Fb გვერდის მისამართი
 
 
 
სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა გორის მუნიცპალიტეტში 2017 წლიდან ხორციელდება.
 
პროგრამა მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას დაგეგმონ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა. 
პროგრამის ფარგლებში   გორის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 28 ზონად.
 
 
აღნიშნულ ზონებზე თანაბრად ნაწილდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პროგრამისთვის  გამოყოფილი თანხა.