დღე : 31
ღამე : 19
კონტაქტი

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა

                                            

                           

 

          რა არის სამოქალაქო ბიუჯეტი?

 
 
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა დემოკრატიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია
 
პროგრამა მოქალაქეებს შესაძლებლობას აძლევს  ბიუჯეტის გარკვეული თანხა თავად გადაანაწილონ სასურველ პროექტებზე
 
პროგრამა 2016 წლიდან გორში პოლონეთის მაგალითზე ხორციელდება
 
ითვალისწინებს მოსახლეობის ჩართულობას ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში
 
პროგრამის ფარგლებში   გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დაყოფილია 28 ზონად
 

Facebook Logo PNG Images | FB Icons PNG For Free Download - Pngtree