დღე : 31
ღამე : 19
კონტაქტი

მერის მოადგილეები

თამაზ შიოშვილი
გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
ნიკა ღვინიაშვილი
გორის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე