დღე : 26
ღამე : 15
კონტაქტი

მერის მოადგილეები

თამაზ შიოშვილი
გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
ნიკა ღვინიაშვილი
გორის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე