დღე : 9
ღამე : 5
კონტაქტი

მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი

Facebook - Free social media icons  https://www.facebook.com/samokalakomrcheveltasabcho

 

PDF - Wikipedia

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება

 

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #1/ 01.06.2022  

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N1

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #2/ 25.06.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N2

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #3/ 25.07.2022

სამოქალაქო მნრჩეველთა საბჭოს ოქმი N3

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #4/ 07.10.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N4

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #5/ 20.12.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N5

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #6/ 20.01.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N6

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #7/20.02.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N7

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს N8 შეხვედრის დღის წესრიგი   25.04.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N8

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს N9 სხდომის დღის წესრიგი 9.06.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ხდომის ოქმი N9

სამოქალაქო მრჩეველთა საბოს N10 სხდომის დღის წესრიგი  22.10.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბოს N11 სხდომის დღის წესრიგი  27.11.2023