დღე : 26
ღამე : 15
კონტაქტი

მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება

 

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #1/ 01.06.2022  

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N1

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #2/ 25.06.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N2

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #3/ 25.07.2022

სამოქალაქო მნრჩეველთა საბჭოს ოქმი N3

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #4/ 07.10.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N4

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #5/ 20.12.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N5

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #6/ 20.01.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N6

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი #7/20.02.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N7

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს N8 შეხვედრის დღის წესრიგი   25.04.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N8

 

 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი

Facebook - Free social media icons  https://www.facebook.com/samokalakomrcheveltasabcho