დღე : 19
ღამე : 7
კონტაქტი

მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

 

                                  

 

                       მერის სათათბირო ორგანო სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

 

რა არის სათათბირო ორგანო მრჩეველთა საბჭო ?

მერის საბჭო არის გორის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო, რომელიც შექმნილია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობისა და მერის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. 

PDF - Wikipedia

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება

 

Facebook - Free social media icons 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი

https://www.facebook.com/samokalakomrcheveltasabcho

 

PDF - Wikipedia

გორის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს 2023 წლის ანგარიში

 

 

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი N1, 01.06.2022  

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N1

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი N2,  25.06.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N2

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი N3, 25.07.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N3

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი N4, 07.10.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N4

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი N5, 20.12.2022

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N5

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი N6, 20.01.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N6

მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩვეელთა საბჭოს დღის წესრიგი N7, 20.02.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N7

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს N8 შეხვედრის დღის წესრიგი 25.04.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N8

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს N9 სხდომის დღის წესრიგი 9.06.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ხდომის ოქმი N9

სამოქალაქო მრჩეველთა საბოს N10 სხდომის დღის წესრიგი  22.10.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბოს N11 სხდომის დღის წესრიგი  27.11.2023

სამოქალაქო მრჩეველთა საბოს N13 სხდომის დღის წესრიგი  27.11.2023