დღე : 31
ღამე : 18
კონტაქტი

                                                      

 

საქართველოს მთავრობის N264 განკარგულების შესაბამისად, გორის თვითმმართველობა იწყებს

 "მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის" შემუშავების პროცესს. 

 

დოკუმენტის არსიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მისი შექმნის პროცესში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა.

 

გთხოვთ, გახსნათ ქვემოთ ბმულები და მიიღოთ მონაწილეობა დოკუმენტის შემუშავების პროცესში Check mark symbol. Tick symbol. Survey selection sign. Vector. 26381263  Vector Art at Vecteezy

 

საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის მომზადების პროცესში მონაწილეობის ფორმა

 

კითხვარი სკოლამდელი  აღზრდის საკითხების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტში

 

კითხვარი სოციალური და ჯანდაცვის საკითხების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტში

 

კითხვარი პარკირების  შესახებ გორში 

 

კითხვარი წყალმომარაგების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტში

 

კითხვარი საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტში

 

კითხვარი სპორტული დაწესებულებების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტში

 

კითხვარი სახელოვნებო  დაწესებულებების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტში

 

კითხვარი სასკოლო განათლების შესახებ  გორის მუნიციპალიტეტში

 

კითხვარი საგზაო ინფრასტრუქტურის შესახებ გორის მუნიციპალიტეტში

 

კითხვარი გორის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკურად პრიორიტეტული დარგების გამოვლენის შესახებ

 

კითხვარი გარემოს დაცვის საკითხებზე  გორის მუნიციპალიტეტში