დღე : 31
ღამე : 18
კონტაქტი

ევროკავშირი საქართველოსთვის

 
 
 
 საქართველომ 2023 წლის 15 დეკემებერს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიიღო.
 
 
 
 
ევროკავშირის საგრანტო პროექტით "მერები ეკონომუკური ზრდისთვის" გორის მუნიციპალიტეტმა ტურისტული
 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით გრანტის სახით 2017 წელს 600 000 ევრო მიიღო.
 
პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი 958 836,3 ევრო
 
გორის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსების წილი 358836,36 ევრო
 
პროექტი "ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მდგრადი განვითარება გორში "
 
პროექტის მიზანს ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარებისა და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა წარმოადგენს.