დღე : 31
ღამე : 19
კონტაქტი

სასარგებლო ბმულები

www.sosfsokhumi.ge - ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურცენტრი 

 

ვებგვერდი მოიცავს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტებში ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერის კუთხით არსებულ სერვისებზე,

 

ასევე ცენტრალურ სერვისებზე და საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების სერვისებზე.