დღე : 31
ღამე : 18
კონტაქტი

კითხვარი სერვისებზე

                                                   

კითხვარი მომზადდა პროექტის "ახალგაზრდებზე ორიენტირებული საჯარო სერვისების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში" ფარგლებში.

 

პროექტი განხორციელდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ევროკავშირისა და

ღია მმართველობის პარტნიორობის ფინანსური მხარდაჭერით.