დღე : 31
ღამე : 18
კონტაქტი

მუნიციპალური ორგანიზაციები

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

 

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 418471059

 

მისამართი: საქართველო

გორი, სტალინის ქ, N11

 

დირექტორი _ გიორგი პურიჭამიაშვილი

მობ.  577 39 13 33

 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს წესდება