დღე : 19
ღამე : 7
კონტაქტი

მუნიციპალური ორგანიზაციები

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო

ა(ა)იპ "გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო"

დადგენილი უფლება-მოვალეობებით სააგენტო უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულების  ავტორიზაციის მოთხოვნებთან შესაბამისი სტანდარტების რეგულარულირებას, ხელს უწყობს სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდებას, სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ხარისხიანი მომსახურების  მდგრადობას, საჯარო დაწესებულებაში ინკლუზიური განათლების პროცესს, თანამშრომელთა პროფესიული განვითარებას სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, მათ შორის - ახალი სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების მშენებლობის აუცილებლობის ინიციატივას. ახორციელებს  სააღმზრდელო დაწესებულებათა მონიტორინგს. 

 

სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულებია:

 

Ø ადმინისტრაციული განყოფილება

Ø ბავშვთა კვების , ჰიგიენის და სკოლამდელი აღზრდის განვითარების განყოფილება

 

 ს/კ: 418471022

გორი, სტალინის N16

დირექტორი _ გიორგი შათირიშვილი

მობ.: 598 00 43 44

 

saagento18@gmail.com

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს წესდება