დღე : 31
ღამე : 19
კონტაქტი

მუნიციპალური ორგანიზაციები

ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტო

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტო

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 418475992

მისამართი: საქართველო, გორი, სტალინის N16

დირექტორი_ ზურაბ ჯირკველიშვილი

მობ. +995 599 30 88 40 (ცხელი ხაზი)

 

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტოს წესდება