დღე : 19
ღამე : 7
კონტაქტი

მერიის სამსახურები

ეკონომიკური სამსახური

გორის    მუნიციპალიტეტის    მერიის  ეკონომიკის სამსახური არის გორის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი სტრუქტურული  ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ტრანსპორტისა და გარე რეკლამების რეგულირებას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვასა და საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარებას.

 

 

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

 

  • ქონების განყოფილება
  • ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილება
  • საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება

 

ეკონომიკური სამსახურის დებულება

მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით