გორის მუნიციპალიტეტის მერია

Gori Municipality City Hall

ცხელი ხაზი

577 500912

599 851788

599 220600

598 260001

კონტაქტი

მერიის სამსახურები

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულია. სამსახური ფუნქციურად ახორციელებს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას, მუნიციპალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვას. განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ სფეროში მოღვაწე ადგილობრივი სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას, გამოცდილების გაზიარებას. კულტურის საქალაქო პროგრამების სფეროში ადმინისტრირებას და ანალიტიკურ სამუშაოებს, მათ შორის: მუნიციპალური სპორტული დაწესებულებების დაგეგმვას და განხორციელებას. სამსახურის მოქმედების სფეროში კერძო ინიციატივების ხელშეწყობას, დაძმობილებული ქალაქების შესაბამის სამსახურებთან ურთიერთობის განვითარების ხელშეწყობას და ახალი ურთიერთობების დამყარებას, გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების თვითმმართველობებთან თანამშრომლობასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას.

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფია:

  • განათლების განყოფილება
  • კულტურის განყოფილება
  • სპორტის განყოფილება
  • ახალგზარდული განყოფილება

სამსახურის დებულება იხილეთ მითითებულ ელ-მისამართზე:

მიწერე მერს
გაიგე მეტი
სამოქალაქო ბიუჯეტი
გაიგე მეტი
მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით