დღე : 26
ღამე : 15
კონტაქტი

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

შეავსეთ ველები და მოგვწერეთ თქვენი კომენტარი

საკონტაქტო ინფრომაცია

  • გორის მუნციიპალიტეტის მერიიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი - ელიზა მიქელაძე

  • ელ.ფოსტა.: elizamikeladze@gmail.com, info@gori.gov.ge
  • მობ.: 599 22 06 00
თუ საჯარო ინფორმაციას ითხოვს იურიდიული პირი, აუცილებელია, განცხადებას თან დაერთოს სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან)
მიიღეთ ყველა სიახლე
ელ.ფოსტის საშუალებით