დღე : 24
ღამე : 15
კონტაქტი

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი          სამოქალაქო ბიუჯეტი                  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა        
                         
მუნიციპალური პროგრამები              განაცხადის ფორმები       გეგმები და სტრატეგიები        
                         
მერის წლიური ანგარიშები       შესყიდვები       სხვა საჯარო ინფორმაცია        
                         
                         

 

საჯარო ინფორმაცია