საკრებულოს წევრები

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
ილია მეტრეველი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
მერაბ მაისურაძე

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
გიორგი ამბოკაძე

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
მინდია გოდერძიშვილი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
თამარ თედლიაშვილი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
ზაზა მეზვრიშვილი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
რამაზ იოსელიანი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
ვანო ჩხიკვაძე

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის<br> საკრებულოს წევრი
დავით წეწვაძე

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი