დავით წეწვაძე

საკრებულოს წევრი

მობ: +995 599 85 12 99

ფოსტა: dtsetsvadze@gmail.com

ბიოგრაფია


დავით რაზმაძე

საკრებულოს წევრი

მობ: +995 5 99 85 18 00

ფოსტა: drazmadze@yahoo.com

ბიოგრაფია