პირველი მოადგილის ბიოგრაფია

#
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე