ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი

თეიმურაზ მანველიშვილი
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 1980 წლის 15 სექტემბერი
ელ. ფოსტა: teimurazmanvelishvili@gori.gov.ge

განათლება:
1998-2002 წწ. - ნ. ნიკოლაძის სახელობის საქართველოს მრავალპროფილიანი აკადემიის გორის ინსტიტუტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
1987-1996 წწ. - ქ. თბილისის მ. კეკელიძის სახელობის ექსპერიმენტული ოლიმპიური რეზერვის კალათბურთის №58 სკოლა

სამუშაო გამოცდილება:
2014 წლის 13 აგვისტოდან - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის აიურიდიული სამსახურის უფროსი.
2012-2014 წწ. - შპს „გორმედი“ - იურიდიული უზრუნველყოფისა და კადრების დეპარტამენტის ხელმძრვანელი
2012-2013 წწ. - შპს „იავნანა მედი“ - იურიდიული უზრუნველყოფისა და კადრების დეპარტამენტის ხელმძრვანელი
2009-2011 წწ. - სსიპ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის ხელმძღვანელი
2007-2011 წწ. - სსიპ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი - ადამიანური რესურსებისა და კადრების მართვის იურისტი
2006-2007 წწ. - არასამთვრობო ორგანიზაცია „ბიზნესის განვითარების ცენტრის“ გორის ფილიალი - იურისტ - კონსულტატნტი
2006 წწ. - არასამთავრობო ორგანიზაცია „ კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი“ - ის შიდა ქართლის ოფისი.
2004 წწ. - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი
2003 წწ - საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი

სხვა მიღწევები:
2014 წწ - ჯიპა - „ჯანდაცვის პოლიტიკის ადმინისტრირება“.
2012-2013 წწ - სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაიცია - სერტიფიკატი განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის თემაზე.
2013 წ. - სსიპ ადვოკატთა ასოციაციის სწასაწავლო ცენტრი - სერტიფიკატი „სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეზე“.
2009 წ. - ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი“-ს ტრენინგი „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს პროექტის „სტრატეგიული წარმოება საქართველოში“.
2009 წ. - სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაიცია - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით (მოქმედი სერტიფიკატი)
2009 წ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. სასერტიფიკაციო გამოცდა სახელმწიფო შესყიდვებში.
2006 წ. – „სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში“ - ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საკონსულტაციო ტრენინგი ადამინის უფლებათა დამცველი ადვოკატებისთვის.
2004 წ. - საქარველოს იუსტიცის უმაღლესი საბჭო. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო ტესტირება სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით. (მოქმედი სერტიფიკატი)
2003-2004 წწ. - სამოსამართლო სწავლების ცენტრი. სასამართლოს თანაშემწის სტატუსი
2003 წ. - პროკურატურის მუშაკის საკვალიფიკაციო გამოცდა
2002 წ. - ევროსაბჭოს ფონდის ტრენინგი კავკასიაში ახალგაზრდა იურისტთათვის
2002 წ. - ეუთოს პროექტის ფარგლებში ჰელსინკის ფონდთან თანამშრომლობით ორგანიზებული ტრენინგ-სემინარი „სახალხო დამცველის რეგიონალური წარმომადგენლობების პოტენციალის ამაღლება“.
2002 წ. - საქართველოს იურისტთა უმაღლესი საბჭო. ადვოკატთა ტესტირების სერტიფიკატი.

ენები:
ქართული
რუსული
ინგლისური