ქალაქ  გორის  მუნიციპალიტეტის  მერიამ უძრავი ქონება გასაყიდად აუქციონზე გამოიტანა.
  
ამ ეტაპზე საპრივატიზაციო ქონების 55 ობიექტიანი ნუსხიდან ელექტრონული აუქციონი 14  ობიექტთან დაკავშირებით ცხადდება.  მათ შორის:
1. ცხინვალის გზ. მიმდებარედ 11,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.13.352
2. ტყვიავის ქუჩის მიმდებარედ 175,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.07.199
3. სტალინის ქუჩის მიმდებარედ 110,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.25.266
4. გელდიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ 19,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.21.173
5. ელიოზიშვილის #21-ის მიმდებარედ 210,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.05.091
6. თამარ მეფის ქ.V კვარტალში მდებარე 340,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.31.037
7. თამარ მეფის ქ.V კვარტალში მდებარე 158,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.31.036
8. თამარ მეფის ქ.V კვარტალში მდებარე 297,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ  66.45.31.121
9. თამარ მეფის ქ.V კვარტალში მდებარე 296,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.31.120
10.  თამარ მეფის ქ.V კვარტალში მდებარე 296,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.31.118
11.  თამარ მეფის ქ.V კვარტალში მდებარე 297,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.31.117
12.  თამარ მეფის ქ.V კვარტალში მდებარე 217,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.31.031
13.  თამარ მეფის ქ.#81-ში მდებარე  685,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 66.45.23.041
14.  გორიჯვრის ქ. #28-ში მდებარე 100,00 კვ/მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე 97,75 კვ.მ ფართზე  ს/კ 66.05.09.177.01.505.
  საპრივატიზაციო ობიექტების აუქციონის ფორმით გასხვისება, ,,ბესა“ და ,,ბიჯის“  თანხა, აუქციონის ვადები და ქონების ღირებულება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერის  01 ივნისის ბრძანებებით (ბრძანებების №№1-238 --1-251)  განისაზღვრა. ელექტრონული აუქციონი ობიექტების ნაწილზე 2 ივნისს დაიწყო და 17 ივნისს დასრულდება, ხოლო ნაწილზე - 3 ივნისს დაიწყო და 18 ივნისამდე გაგრძელდება.
  
აუქციონზე გატანილი 14 ობიექტი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის  6 თებერვალს #26 განკარგულებით დამტკიცებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო  ნუსხის ნაწილია. ნუსხაში სულ 55 საპრივატიზაციო ობიექტია შეტანილი. დანარჩენი ობიექტების აუქციონზე გატანას მერია უახლოეს მომავალში გეგმავს.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე: www.eauction.ge.