პროექტი: ქ. გორში, ანწუხელიძის ქუჩაზე (ყოფილი მოსკოვის ქუჩა, ს.კ. 66.45.27.172) სკვერის მოწყობის სამუშაოები.შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება - 50 000 ლარი

დაფინანსების წყარო - ადგილობრივი ბიუჯეტიწინადადებების მიღება დაიწყო - 31.03.2017წინადადებების მიღების ბოლო ვადა - 05.04.2017სამუშაოების ხანგრძლივობა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 კალენდარული დღეიხილეთ ლინკი: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge