მოხალისეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მოხალისეთა ერთიან ეროვნულ ბაზაში რეგისტრაცია. ბაზა განთავსებულია ახალგაზრდული პოლიტიკის მონიტორის ვებგვერდზე youth.gov.ge.
ბაზაში დარეგისტრირებულები შემდეგში მონაწილეობას მიიღებენ სორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, ასევე, სხვა სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებების მიერ გამართულ ღონისძიებებში.