2 სექტემბერს,10:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი არ გავიდა
2. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი არ გავიდა
3. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე აგრარული ბაზრის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
4. „ქალაქ გორში ჭონქაძის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე ბაქოს ქუჩის ასფალტის საფარის დაგების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
5. „ქალაქ გორში გოგებაშვილის ქუჩის მე-3 შესახვევის ასფალტის საფარის დაგების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
6. „ქალაქ გორში ელიოზიშვილის და ყიფიანის ქუჩების მიმდებარედ მდებარე ჭაობის დაშრობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
7. „ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება N3 საბავშვო ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიჩქარის შემანელებლების დამონტაჟების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
8. „ქალაქ გორში პუშკინის და ნინოშვილის ქუჩების გზაჯვარედინზე სიჩქარის შემანელებლების დამონტაჟების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
9. „ქალაქ გორში ყაზბეგის და ფარნავაზის ქუჩების გზაჯვარედინზე სიჩქარის შემანელებლების დამონტაჟების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
10. „ქალაქ გორში ეკატერინე ჯუღაშვილის და გიორგი ბრწყინვალის ქუჩების გზაჯვარედინზე სიჩქარის შემანელებლების დამონტაჟების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
11. „ქალაქ გორში სუხიშვილის ქუჩის N16 და N22 ბინების მიმდებარედ კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
12. „ქალაქ გორში სუხიშვილის ქუჩის N16-ის წინ მდებარე ავტოფარეხების გადახურვის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
13. „ქალაქ გორში სუხიშვილის ქუჩის N18-ის მიმდებარედ მდებარე მინი სტადიონის მოწესრიგების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
14. „ქალაქ გორში სუხიშვილის და მელიქიშვილის ქუჩების კვეთზე ასფალტის საფარის დაგების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
15. „ქალაქ გორში შინდისის გზატკეცილი N10ა-ში დაზიანებული საკანალიზაციო მილების გამოცვლის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
16. „ქალაქ გორში შინდისის გზატკეცილზე N16-ის მიმდებარედ კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
17. „ქალაქ გორში მშვიდობის ქუჩიდან შინდისის გზატკეცილამდე ჭონქაძის ქუჩის ასფალტის საფარის დაგების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
18. „ქალაქ გორში კომბინატის დასახლების დამაკავშირებელ ხიდზე სადრენაჟო სისტემის მოწყობის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი არ გავიდა
19. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 06 ნოემბრის № 87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი დამტკიცდა.
20. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების დადგენა“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 03 ივლისის№51 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
21. „ქალაქ გორში, აღმაშენებლის ქუჩიდან ჯორბენაძის შესახვევის მიმართულებით საგზაო ნიშნის 3.1 „შესვლა აკრძალულია“ და ნანეიშვილის ქუჩისა და ჯორბენაძის შესახვევის კვეთაზე საგზაო ნიშნის 2.5 „მოძრაობა გაუჩერებლად აკრძალულია“ განთავსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი დამტკიცდა.
22. „ქალაქ გორში სტალინის გამზირიდან ხერხეულიძის ქუჩის შესახვევში საგზაო ნიშნის 3.24 „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა“ განთავსების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი დამტკიცდა.
23. „მიწის ნაკვეთისათვის სასაფლაოს სტატუსის მინიჭების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
24. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, სსიპ საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
25. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 მარტის №38 განკარგულებაში ცვლილების განხორციელების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
26. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
27. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის №26 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
28. ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1მაისის №58 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
29. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
30. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი დამტკიცდა.
31. „მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის გამოხატვის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
32. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის მე-2 კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. დავით რაზმაძე/
33. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 2016 წლის 7 თვის გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. ივანე ჩხიკვაძე/
საკითხი გავიდა
34. „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების მიერ 2016 წლის განმავლობაში საავტომობილო გზების, ქუჩების რეაბილიტაციის და ორმოულების შევსების ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. პაპუნა კობერიძე/
საკითხი გავიდა
35. „ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს ფინანსური ანგარიშის შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 
/მომხს. დავით რაზმაძე/
საკითხი გავიდა
36. „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს. თამარ თედლიაშვილი/
საკითხი გავიდა
37. „წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკაშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 აგვისტოს №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/ მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა
38. “მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/ მომხს.ზაზა მეზვრიშვილი/
საკითხი გავიდა