24 ივნისს,15:00 საათზე ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:“წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩასატარებლად და სააგიტაციო მასალის განსათავსებლად შენობა-ნაგებობების და ადგილების განსაზღვრის შესახებ” ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი/მომხს.პაპუნა კობერიძე /