ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით, „დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2009 - ნაწილი III”-ის ფარგლებში, ქალაქ გორის ვერხვების დევნილთა დასახლებაში აშენდა საბავშვო ბაგა-ბაღი, რომლის ბაზაზეც დაფუძნდა ა(ა)იპ “ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება N20 საბავშვო ბაგა-ბაღი“. ბაღის დირექცია აცხადებს კონკურსს შემდეგ პოზიციებზე:
• აღმზრდელი - სრული განაკვეთი, 3 საშტატო ერთეული;
• აღმზრდელი - ნახევარი განაკვეთი, 3 საშტატო ერთეული;
• აღმზრდელის თანაშემწე - სრული განაკვეთი, 3 საშტატო ერთეული;
• მზარეული - სრული განაკვეთი, 1 საშტატო ერთეული;
• სამედიცინო პერსონალი/ექთანი - სრული განაკვეთი, 1 საშტატო ერთეული;
• მნე - სრული განაკვეთი, 1 საშტატო ერთეული;
• მუსიკის მასწავლებელი - სრული განაკვეთი, 1 საშტატო ერთეული.
- მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.
- კომისიის მისამართი: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება). 
- საკონტაქტო პირი: ასმათ ტატიშვილი, მობ: +995 595 19 98 04; 
- განაცხადების მიღება იწარმოებს შემდეგ მისამართზე: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება), ასევე ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით: bagabagi.gori20@gmail.com ამა წლის 1 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით 17.00 საათამდე. განცხადებების მიღება იწარმოებს მითითებულ პერიოდში დილის 10.00 საათიდან საღამოს 17.00 საათამდე. 
- გასაუბრება ჩატარდება ზემოთ აღნიშნულ მისმართზე ამა წლის 9 მაისს დილის 10.00 საათიდან.

თანამდებობის დასახელება: აღმზრდელი
დამსაქმებელი: ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი
თანამდებობრივი სარგო : 125 ლარამდე
ადგილების რაოდენობა: 3
სამუშაოს ტიპი: არასრული ( ნახევარი) განაკვეთი 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება)
გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე 
სამუშაოს აღწერა: 
-პასუხს აგებს ჯგუფის თითოეული ბავშვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე;
- ბაღის სასწავლო პროგრამაზე დაყრდნობით შეიმუშავებს და განავითარებს მოკლევადიან და გრძელვადიან სასწავლო გეგმას და განახორციელებს მას განსაზღვრული მეთოდიკისა და მასალის გამოყენებით; 
- მზრუნველობით და ყურადღებით ეკიდება თავისი ჯგუფის თითოეული ბავშვის ინტერესებს და საჭიროებებს; 
- აბარებს ანგარიშს ბაღის დირექტორს ყოველთვიურად და მონაწილეობს ბაღის პედაგოგოიური თათბირების მუშაობაში;
- მუშაობს მშობლებთან ბავშვების აღზრდის საკითხებზე, საჭიროების შემთხვევაში იწვევს მშობელთა კრებას ბაღის დირექტორთან შეთანხმებით; 
- თვალყურს ადევნებს თავის ჯგუფში ბავშვთა დასწრებას და აღიცხავს სპეციალურ ჟურნალში;
- ასრულებს ბაღის სამედიცინო პერსონალის მოთხოვნებს, რაც დაკავშირებულია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვასა და განმტკიცებასთან; 
- ვალდებულია ორგანიზებულად გადასცეს ბავშვები მის შემცვლელ აღმზრდელს;
- პასუხს აგებს ჯგუფის მთელი ქონების (სათამაშოების, წიგნების, სასწავლო მასალის, ინვენტარის და ა. შ.) დაცვა-შენახვაზე.
ძირითადი მოთხოვნები: 
• CV
• უმაღლესი განათლების (ბაკალავრის ან მაგისტრის) დამადასტურებელი დიპლომი (სასურველია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა პედაგოგიკის ან დაწყებითი განათლების სპეციალობით)
დამატებითი მოთხოვნები: 
• კომუნიკაციის კარგი უნარი;
• სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი:
• გუნდური მუშაობის უნარი; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
• კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევები.
დამატებითი ინფორმაცია: 
- კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად: განცხადებების შერჩევა და გასაუბრება;
- შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს; 
- სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი; 
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში ან CV- ში მითითებულ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
კონკურსის ეტაპები: 
• განცხადებების გადარჩევა
• გასაუბრება
გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა: საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე.

თანამდებობის დასახელება: აღმზრდელი
დამსაქმებელი: ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი
თანამდებობრივი სარგო : 250 ლარამდე
ადგილების რაოდენობა: 3
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება)
გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე 
სამუშაოს აღწერა: 
-პასუხს აგებს ჯგუფის თითოეული ბავშვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე;
- ბაღის სასწავლო პროგრამაზე დაყრდნობით შეიმუშავებს და განავითარებს მოკლევადიან და გრძელვადიან სასწავლო გეგმას და განახორციელებს მას განსაზღვრული მეთოდიკისა და მასალის გამოყენებით; 
- მზრუნველობით და ყურადღებით ეკიდება თავისი ჯგუფის თითოეული ბავშვის ინტერესებს და საჭიროებებს; 
- აბარებს ანგარიშს ბაღის დირექტორს ყოველთვიურად და მონაწილეობს ბაღის პედაგოგოიური თათბირების მუშაობაში;
- მუშაობს მშობლებთან ბავშვების აღზრდის საკითხებზე, საჭიროების შემთხვევაში იწვევს მშობელთა კრებას ბაღის დირექტორთან შეთანხმებით; 
- თვალყურს ადევნებს თავის ჯგუფში ბავშვთა დასწრებას და აღიცხავს სპეციალურ ჟურნალში;
- ასრულებს ბაღის სამედიცინო პერსონალის მოთხოვნებს, რაც დაკავშირებულია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვასა და განმტკიცებასთან; 
- ვალდებულია ორგანიზებულად გადასცეს ბავშვები მის შემცვლელ აღმზრდელს;
- პასუხს აგებს ჯგუფის მთელი ქონების (სათამაშოების, წიგნების, სასწავლო მასალის, ინვენტარის და ა. შ.) დაცვა-შენახვაზე.
ძირითადი მოთხოვნები: 
• CV
• უმაღლესი განათლების (ბაკალავრის ან მაგისტრის) დამადასტურებელი დიპლომი (სასურველია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა პედაგოგიკის ან დაწყებითი განათლების სპეციალობით) .
• სამუშაო გამოცდილება : პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება არანაკლებ 1 წლისა.
დამატებითი მოთხოვნები: 
• კომუნიკაციის კარგი უნარი;
• სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი:
• გუნდური მუშაობის უნარი; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
• კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევები.
დამატებითი ინფორმაცია: 
- კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად: განცხადებების შერჩევა და გასაუბრება;
- შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს; 
- სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი; 
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში ან CV- ში მითითებულ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
კონკურსის ეტაპები: 
• განცხადებების გადარჩევა
• გასაუბრება
გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა: საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე.

თანამდებობის დასახელება: აღმზრდელის თანაშემწე 
დამსაქმებელი: ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი
თანამდებობრივი სარგო : 200 ლარამდე
ადგილების რაოდენობა: 3
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება)
გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე 
სამუშაოს აღწერა: 
- აღმზრდელის მსგავსად, პასუხს აგებს ჯგუფის თითოეული ბავშვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე;
- მზრუნველობით და ყურადღებით ეკიდება თავისი ჯგუფის თითოეული ბავშვის ინტერესებს და საჭიროებებს; 
- მოვალეა, ზუსტად დაიცვას საერთო სანიტარული წესები და თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენა; 
- ჩართული იყოს სააღმზრდელო პროცესში, რათა საჭიროების შემთხვევაში შეძლოს აღმზრდელის შეცვლა;
- მიაქვს საჭმელი ჯგუფებში და უნაწილებს ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება კვების პროცესში;
- უზრუნველყოფს სისუფთავეს ჯგუფებში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე; 
- ისევე როგორც აღმზრდელი, პასუხს აგებს ჯგუფის მთელი ქონების (სათამაშოების, წიგნების, სასწავლო მასალის, ინვენტარის და ა. შ.) დაცვა-შენახვაზე.
ძირითადი მოთხოვნები: 
• CV
• უმაღლესი (ბაკალავრის ან მაგისტრის) ან საშუალო პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი (სასურველია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა პედაგოგიკის ან დაწყებითი განათლების სპეციალობით) .
• სამუშაო გამოცდილება : სასურველია საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის გამოცდილება.
დამატებითი მოთხოვნები: 
• კომუნიკაციის კარგი უნარი;
• სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი:
• გუნდური მუშაობის უნარი; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი.
დამატებითი ინფორმაცია: 
- კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად: განცხადებების შერჩევა და გასაუბრება;
- შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს; 
- სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი; 
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში ან CV- ში მითითებულ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
კონკურსის ეტაპები: 
• განცხადებების გადარჩევა
• გასაუბრება
გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა: საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე.

თანამდებობის დასახელება: სამედიცინო პერსონალი/ ექთანი
დამსაქმებელი: ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი
თანამდებობრივი სარგო : 125 ლარამდე 
ადგილების რაოდენობა: 1
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება)
გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე 
სამუშაოს აღწერა: 
- აკონტროლებს ბავშვის ფიზიკური განვითარებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ამოწმებს ბავშვებს და ატარებს პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს; 
- უწევს როგორც პირველად სამედიცინო დახმარებას, აგრეთვე საბავშვო ბაღში მოულოდნელად ავად გამხდარ ბავშვს, მაგრამ არ აქვს მედიკამენტოზური ჩარევის უფლება. ავადმყოფი ბავშვი ცალკე გადაყავს, ატყობინებს მშობელს და ელოდება მის საბავშვო ბაღიდან გაყვანას. თუ აუცილებლობა მოითხოვს, უნდა გამოიძახოს სასწარაფო დახმარება; 
- ამოწმებს დღის რეჯიმის სესრულებას და ბავშვთა კვების ხარისხიანობას; 
- მეთვალყურეობას უწევს საბავშვო ბაღის ყველა სადგომის, განსაკუთრებით კი სამზარეულოს, პროდუქტების სესანახ და სველი წერტილების სანიტარულ მდგომარეობას; 
- ამოწმებს საბავშვო ბაღში შენობის ჰაერის განიავებას და ეზოს სანიტარულ მდგომარეობას; 
- მონაწილეობას იღებს მენიუს შედგენაში და თვალყურს ადევნებს საკვების მომზადებისას სანიტარულ-ჰიგიენური წესების დაცვას; 
- აწარმოებს თავისი მუშაობის აღრიცხვის ჟურნალს, სისტემატურად აწვდის ცნობებს საბავშვო ბაღის დირექტორს, აღმზრდელებს და მშობლებს ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; 
- აწარმოებს სამედიცინო დოკუმენტაციას, როგორც აღსაზრდელების, ასევე თანამშრომლების შესახებ;
- თვალყურს ადევნებს უკვე გამზადებული საკვების გაცემას თითოეული ბავშვზე გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად; 
- ვალდებულია იცნობდეს კვების ნორმებს და ბავშვთა საკვების დამზადების წესებს. 

ძირითადი მოთხოვნები: 
• CV
• ექთნის დამადასტურებელი დიპლომი/სერთიფიკატი.
• სამუშაო გამოცდილება : ექთნად მუშაობის არანაკლებ 2 წლისა.
დამატებითი მოთხოვნები: 
• კომუნიკაციის კარგი უნარი;
• სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი: 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
დამატებითი ინფორმაცია: 
- კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად: განცხადებების შერჩევა და გასაუბრება;
- შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს; 
- სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი; 
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში ან CV- ში მითითებულ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
კონკურსის ეტაპები: 
• განცხადებების გადარჩევა
• გასაუბრება
გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა: საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე.

თანამდებობის დასახელება: მზარეული
დამსაქმებელი: ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი
თანამდებობრივი სარგო : 250 ლარამდე
ადგილების რაოდენობა: 1
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება)
გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე 
სამუშაოს აღწერა: 
- საბავშვო ბაღის რეჟიმის შესაბამისად, უზრუნველყოფს საკვების თავის დროზე და ხარისხიანად მომზადებას;
- ზუსტად, წონის მიხედვით, საწყობიდან იბარებს პროდუქტებს (მენიუს შესაბამისად) და პასუხისმგებელია მათ სათანადო ხარჯვაზე, აგრეთვე სამზარეულოს, მისი ჭურჭლის და მთელი ინვენტარის სანიტარულ მდგომარეობაზე;
- უზრუნველყოფს პროდუქტების ჰიგიენურ დამუშავებას და მომზადებას; 
- უზრუნველყოფს დამზადებული საკვების გაცემას ბავშვებზე გათვალისწინებული ნორმის მიხედვით;
- ვალდებული იცოდეს კვების ნორმები, შეძლოს საკვების მომზადების პროცესში ვიტამინების შენარჩუნება და სხვა.
ძირითადი მოთხოვნები: 
• CV
• მაზარეულის დამადასტურებელი დიპლომი/სერთიფიკატი.
• სამუშაო გამოცდილება : მზარეულად მუშაობის არანაკლებ 1 წლისა.
დამატებითი მოთხოვნები: 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• კომუნიკაციის კარგი უნარი;
დამატებითი ინფორმაცია: 
- კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად: განცხადებების შერჩევა და გასაუბრება;
- შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს; 
- სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი; 
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში ან CV- ში მითითებულ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
კონკურსის ეტაპები: 
• განცხადებების გადარჩევა
• გასაუბრება
გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა: საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია დასწრეთა ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე.

თანამდებობის დასახელება: მნე
დამსაქმებელი: ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი
თანამდებობრივი სარგო : 150 ლარამდე 
ადგილების რაოდენობა: 1
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება)
გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე 
სამუშაოს აღწერა: 
- მუშაობს საბავშვო ბაღის დირექტორის უშაუალო ხელმძღვანელობით;
- ანგარიშვალდებულია დაგეგმოს და განახორციელოს შესყიდვები;
- ანგარიშვალდებულია და პასუხს აგებს საბავშვო ბაღის სამეურნეო ქონებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენახვა-დაცვაზე; 
- ანგარიშვალდებულია აწარმოოს აღრიცხვიანობა და დადგენილი წესის მიხედვით შედგინოს და წარმოადგინოს სასაქონლო და ფულადი ანგარიშები მასზე მინდობილი მატერიალური ფასეულობების მოძრაობისა და ნაშთების შესახებ; 
- აღრიცხავს და აკონტროლებს ბაღის საწყობში (სამეურნეო, საკანცელარიო, კვების, თეთრეულის) არსებული მარაგების მოძრაობას და ყოველი თვის ბოლოს წარადგენს შესყიდვების აუცილებელ ნუსხას; 
- ორგანიზებას უწევს და პირადად ამოწმებს ტექნიკური პერსონალის მუშაობას; 
- პასუხს აგებს პროდუქტებით დროულად მომარაგების უზრუნველყოფაზე, სამზარეულოს და საკუჭნაოს სანიტარულ მდგომარეობაზე. 
ძირითადი მოთხოვნები: 
• CV
• უმაღლესი განათლების (ბაკალავრის ან მაგისტრის) დამადასტურებელი დიპლომი (სასურველია ეკონომიკური, შესყიდვების ან ფინანსების განხრით).
• სამუშაო გამოცდილება : შესაბამის სფეროში არანაკლებ 2 წლისა.
დამატებითი მოთხოვნები: 
• კომუნიკაციის კარგი უნარი;
• სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი: 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
• კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევები.
დამატებითი ინფორმაცია: 
- კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად: განცხადებების შერჩევა და გასაუბრება;
- შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს; 
- სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი; 
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში ან CV- ში მითითებულ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
კონკურსის ეტაპები: 
• განცხადებების გადარჩევა
• გასაუბრება
გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა: საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე.

თანამდებობის დასახელება: მუსიკის მასწავლებელი
დამსაქმებელი: ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი
თანამდებობრივი სარგო : 125 ლარამდე
ადგილების რაოდენობა: 1
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. გორი, სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ვერხვების დევნილთა დასახლება)
გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე 
სამუშაოს აღწერა: 
- უზრუნველყოფს აღსაზრდელების სწორ მუსიკალურ აღზრდას;
- ასწავლის საბავშვო სიმღერებს, მუსიკალურ თამაშებს და ცეკვას;
- სისტემატურად მუშაობს საბავშვო ბაღის აღმზრდელებთან, ეხმარება მათ სიმღერების შერჩევაში, შესწავლაში, საბავშვო თემატური ღონისძიებების და დღესასწაულების მომზადებასა და გაფორმებაში; 
- მუშაობს იმ გეგმისა და სამუშაო საათების შესაბამისად, რომელიც შეთანხმებული აქვს საბავშვო ბაღის დირექტორთან.
ძირითადი მოთხოვნები: 
• CV
• მუსიკის მასწავლებლის დამადასტურებელი დიპლომი/სერთიფიკატი.
• სამუშაო გამოცდილება : შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლისა.
დამატებითი მოთხოვნები: 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• კომუნიკაციის კარგი უნარი;
დამატებითი ინფორმაცია: 
- კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად: განცხადებების შერჩევა და გასაუბრება;
- შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს; 
- სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი; 
- კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში ან CV- ში მითითებულ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
კონკურსის ეტაპები: 
• განცხადებების გადარჩევა
• გასაუბრება
გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა: საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო კომისია დამსრწრეთა ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე.