დღეს, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა,საჭირო ქვორუმის არ არსებობის გამო არ შედგა.