დღეს,20 ნოემბერს 11:00 სთ-ზე ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების გაერთიანებული სხდომა, შემდეგი დღის წესრიგით: ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა.საკრებულოს წევრებმა გამოთქვეს მოსაზრებები და წინადადებები,რომელიც 25 ნოემბრამდე წარედგინება მერიას.