კომისიები - საფინანსო საბიუჯეტო კომისია:

კომისიის თავმჯდომარე-დავით რაზმაძე
წევრები:
   პაპუნა კობერიძე
   ნინო ზურაბიშვილი
   თამარ თედლიაშვილი
   ზურაბ როსებაშვილი
   ილია მეტრეველი
   რამაზ იოსელიანი


2015 წლის 25 თებერვალი ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის, საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისია სხდომის ოქმი N4