იურიდიული პირები

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების №1 საბავშვო ბაგა-ბაღი 
ხელმძღვანელი - ლალი ბაიაძე 
მისამართი - ქ. გორი, თოიძის ქ. № 2; თბილისის ქ.№12;
ტელ.: 0 370 27 38 18;
ელ.ფოსტა: gorisbagabagi1@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა


ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №2 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - ნონა  ბუხრაძე
მისამართი - ქ. გორი თოიძის ქ. №3

ტელ.:  0 370 27  48  38  
ელ.ფოსტა - 2bagabagigori@gmail.com 

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №3 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - ხათუნა ილურიძე
მისამართი - ქ. გორი, გორგასლის ქ. №6
ტელ.:  0 370 27 21 52
ელ.ფოსტა - mesamebagabagi@yahoo.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №4 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ხელმძღვანელი - მარინე ინაური
მისამართი - ქ. გორი, ყიფიანის ქ. №52
ტელ.: 0 370 27 27 21
ელ.ფოსტა - inauri4@gmail.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №5 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ხელმძღვანელი - თამარ რაზიკაშვილი
მისამართი - ქ. გორი  ლომონოსოვის ქ. №14
ტელ.: 0 370 27 37 01
ელ.ფოსტა - 5.bagabagi@gmail.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №6 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ხელმძღვანელი - თინათინ წერეთელი
მისამართი - ქ.გორი, ჩოჩიშვილი ქ. №4ა
ტელ.:  0 370 27 96 29
ელ.ფოსტა - 6baghi@gmail.com 

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №7 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ხელმძღვანელი - ლიანა ბედიანაშვილი
მისამართი - გორი ჯორბენაძის ქ. №5
ტელ.:  0 370 27 43 22
ელ.ფოსტა - goribagi7@gmail.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №9 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ხელმძღვანელი - მარინა კაპანაძე
მისამართი - ქ. გორი, ბესიკის ქუჩა №4
ტელ.:  0 370 22 55 19
ელ.ფოსტა - 9baghi@gmai.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №10 საბავშვო ბაგა-ბაღი

ხელმძღვანელი - ლია ჭონიშვილი
მისამართი - ქ. გორი, სოხუმის ქუჩა №5
ტელ.:  555 08 34 34
ელ.ფოსტა -10baghi@gmai.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №
12 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - ელენე   დავითაშვილი
მისამართი - იურიდიული: ამილახვრის ქ.5; ფაქტობრივი:ხერხეულიძის ქ.15;
ტელ.: 0 370 27 45 13
ელ.ფოსტა: qetiqeti69@gmail.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №13 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - მზია ზაბახიძე
მისამართი - ქ. გორი,ჭანტურიას ქ. №7
ტელ.:  0 370 27 53 05
ელ.ფოსტა - zabaxidze13@gmail.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №14 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - ქეთევან გელაშვილი
მისამართი - ქ. გორი აღმაშენებლის № 82 ა
ტელ.:  0 370 27 27 76
ელ.ფოსტა - Qetevan.gelashvili.62@mail.ru
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

 
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №15 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი -  ლიანა ვანიშვილი 
მისამართი - ქ.გორი, გორგასალის №6
ტელ.:  0 370 27 60 31
ელ.ფოსტა - gorisbagi5@gmail.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა
 
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №16 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - მარინე ჩიხლაძე
მისამართი - ქ. გორი, აბრამაშვილის  ქ. №9
ტელ.:  0 370 27 32 61
ელ.ფოსტა - gori.16bagi@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა
 
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №17 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - ნესტან ნათაძე 
მისამართი - ქ. გორი  შინდისის  გზ. №8
ტელ. : 0 370 27 36 04
ელ.ფოსტა - 17.bagi@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა


ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №18 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - ნინო პაპუაშვილი
მისამართი - ქ. გორი ცხინვალის გზატ. №5
ტელ.:  0 370 27 56 90
ელ.ფოსტა - ninukakopadze@gmail.com


 
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №19 საბავშვო ბაგა-ბაღი
ხელმძღვანელი - რუსუდან გუგულაშვილი 
მისამართი - გორი, ვოლოგდის დასახლების მიმდებარე ტერიტორია
ტელ.: 0 370 22 91 31
ელ.ფოსტა - bagabaghi19@gmail.com

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი 
ხელმძღვანელი - ასმათ ტატიშვილი  
მისამართი - ქ. გორი სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარედ, ვევრხვების დევნილთა ჩასახლება
ტელ.: 595 19 98 04 
ელ.ფოსტა - bagabagi.gori20@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯნაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა
ხელმძღვანელი - გიორგი ტუღუში
მისამართი -  გორი, გურამიშვილის 5
ტელ.:  0 370 27 08 01
ელ.ფოსტა - fcdila.gori@yahoo.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გაზეთი „გორის მაცნე“
ხელმძღვანელი - იამზე თინიკაშვილი
მისამართი - ქ. გორი, სტალინის №16
ტელ.:  0 370 27 34 83
ელ.ფოსტა - qetevani07@mail.ru
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარების სააგენტო

ხელმძღვანელი - მარტა ბიბილაშვილი 
მისამართი - ქ. გორი სტალინის №16
ტელ.:  599851829
ელ.ფოსტა - japaridze.dato@gmail.com


 

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის „კეთილმოწყობის“ სამსახური

ხელმძღვანელი - ირაკლი ტლაშაძე
მისამართი - ქ.გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-2 კმ
ტელ.:  0 370 27 20 92
ელ.ფოსტა - ketilmowyoba_gori@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივის სპეციალიზირებული სპორტული სკოლა

ხელმძღვანელი - ავთანდილ შოშიაშვილი
მისამართი - გორი, სტალინის გამზ  №11/ა
ტელ.:  0 370 27 18 69
ელ.ფოსტა -  krivisskola@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი

ხელმძღვანელი - თამარ აფციაური
მისამართი - ქ.გორი, მოსკოვის ქ. N1
ტელ.: 577102533
ელ.ფოსტა - trampdogs@gmail.com


    

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ცენტრალური სასპორტო სკოლა
ხელმძღვანელი - კოსტანტინე ხუბულური
მისამართი - ქ. გორი სტალინის გამზ.11
ტელ.:  0 370 27 47 06
ელ.ფოსტა - ssportskola52@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორი“
ხელმძღვანელი - გიორგი წულუკიძე
მისამართი - ქ. გორი სამეფოსქ. №46
ტელ.:- 555 46 08 64
ელ.ფოსტა - ansambligori@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 
 ტურისტული განვითარების სააგენტო 
ხელმძღვანელი -  გიული ქუთათელაძე
მისამართი - ქ. გორი გორიჯვრის ქ. № 26
ტელ.:  0 370 27 13 82;  0 370 27 53 77;
ელ.ფოსტა - touringori@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკა
ხელმძღვანელი - ნინო აბრამიძე
მისამართი - ქ. გორი სტალინის გამზ №8
ტელ.:  0 370 27 21 50; 0 370 27 49 15;
ელ.ფოსტა - gorissajarobiblioteka@yahoo.com;


   

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლი
ხელმძღვანელი - ჯემალ ინჯია
მისამართი - ქ.გორი, სტალინის გამზირი №31
 ტელ.: 0 370 27 57 90
ელ.ფოსტა - gorismweraltasaxli@gmail.com


 

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სერგი მაკალათიას ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი
ხელმძღვანელი - თინათინ სოსანიძე
მისამართი - გორი, კირიონ II - ის ქ. №12
ტელ.:  0 370 27 28 67;  0 370 2273 67;
ელ.ფოსტა - Email: ethnomuseumgori@yahoo.com


 
    

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ვანო მურადელის სახელობის სამუსიკო სკოლა
ხელმძღვანელი - ნათელა ღიბრაძე
მისამართი - ქ. გორი სამეფო ქ. №22
ტელ.: 0 370 27-33-03; 0 370 27-40-90;
ელ.ფოსტა - musschool@yahoo.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
ხელმძღვანელი - ვლადიმერ შუღლიაშვილი 
მისამართი - ქ. გორი, მშვიდობის №12/ა
ტელ.: 0 370 27 21 47;  0 370 27 37 71;
ელ.ფოსტა - kulturuli.centri@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სასაფლაოების მოწყობის მართვისა და მოვლა-პატრონობის სამსახური
ხელმძღვანელი - თეიმურაზ გოდელაშვილი
მისამართი - ქ. გორი, კვერნაკის მიმდებარე ტერიტორია (ყოფილი შაუმიანის) ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია
ტელ.:  571 22 10 62
ელ.ფოსტა - lgodelashvili@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრი
ხელმძღვანელი - ნოდარ მეტრეველი
მისამართი - ქ.გორი, სტალინის ქ. №11
ტელ.: 0 370 27 91 03
ელ.ფოსტა - sportcentri@gmail.com 
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ჭიდაობის კომპლექსური სკოლა
ხელმძღვანელი - თენაძე ანზორი
მისამართი - ქ. გორი მშვიდობის გამზ. №12-ა
ტელ.: 0 370 27-20-60
ელ.ფოსტა - kandelakineli@yahoo.com  


  

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღი“
ხელმძღვანელი - იოსებ კაპანაძე
მისამართი - ქ. გორი, გურამიშვილის ქ. №1
ტელ.: 0 370 22 93 83
ელ.ფოსტა -  aleksandredgebuadze@yahoo.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
ხელმძღვანელი - მარინე გიუნაშვილი
მისამართი - ქ. გორი, სტალინის ქ. №2
ტელ.:  0 370 27 46 85; 0 370 27 46 84;
ელ.ფოსტა - Giunashvilimari@gmail.com

 წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გრაფიკული ვიზუალიზაცია
ხელმძღვანელი - ბექა  ჯაფარიძე
მისამართი - ქ. გორი მშვიდობის გამზირი №12/ა
ტელ.: 598 439 953
ელ.ფოსტა - GGVizualization@gmail.com 
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
ხელმძღვანელი - ჯამბულ შატაკიშვილი
მისამართი - ქ. გორი, ფარნავაზის №1
ტელ.: 0 370 27-40-27
ელ.ფოსტა - samxatvroskolaferadze@gmail.com
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზი
ხელმძღვანელი - ნინო დალაქიშვილი 
მისამართი - ქ.გორი, სტალინის ქ. №12ა
ტელ.:  
ელ.ფოსტა - auzigori@gmail.com


 

წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სანერგე მეურნეობა
ხელმძღვანელი - ზაზა აბრამიშვილი
მისამართი - ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი 
ტელ.: – 579 08 55 08
ელ.ფოსტა - gorissanerge@gmail.com;
წესდება
ავტობიოგრაფია
სტრუქტურა