ფრაქციები

        

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციები
ქართული ოცნება
თავმჯდომერე - იოსებ ფალელაშვილი
წევრები:
   მერაბ მაისურაძე
   ნინო ზურაბიშვილი
   ივანე ჩხიკვაძე

თავისუფალი დემოკრატები-რესპუბლიკელები
თავმჯდომერე - დავით წეწვაძე
წევრები:
   თამარ თედლიაშვილი
   დავით რაზმაძე


ქართული პარტია
თავმჯდომერე - ილია მეტრეველი
წევრები:
   რამაზ იოსელიანი
   ლერი ლაფაჩი
   გიორგი ამბოკაძე