კონტაქტი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია

+0370 27 51 96
info@gori.gov.ge
ქ.გორი მისამართი სტალინის გამზირი N16
საფოსტო ინდექსი : 1400

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

+0370 27 51 96
info@gori.gov.ge
ქ.გორი მისამართი სტალინის გამზირი N16
საფოსტო ინდექსი : 1400

საკონტაქტო ფორმა

გამოგვიგზავნეთ საინტერესო წინადადებები და მოსაზრებები


ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ნინო წეწვაძე.
ტელ: 599 85 17 77
ელ. ფოსტა: ninotsetsvadze@gori.gov.ge


საზოგადოებასთან ურთიერთობა
საკონტაქტო პირი: ნათია ხაჩიური
ტელ: 599 85 17 88
ელ.ფოსტა: natiakhachiuri@gori.gov.ge